torsdag 5 juni 2014

Ny Blogg, Följ med!!

Nu byter jag blogg! Kanske kan det inspirera fler? Jag vet att många läser denna blogg och jag hoppas att ni vill följa med över till systerbloggen Utbildningsliv där jag kommer fortsätta att skriva om det som intresserar mig inom skolutveckling, utbildning och lärande oavsett skolform.

Jag har tidigare använt mig av den bloggen som en ventil för mina kursuppgifter och liknande men nu känner jag att den passar bättre som en helt vanlig utbildningsblogg. Anledning till att jag nu byter blogg är att jag känner att Förskoleliv har spelat ut sin roll åtminstone för en tid då jag själv byter skolform i sommar. Däremot har inte mitt intresse för förskolan försvunnit och mycket av det jag skriver kommer ju passa även pedagoger inom förskolan eftersom vi arbetar väldigt lika. Jag som pedagog kommer ju inte förändra mig!

fredag 30 maj 2014

Idag låg det så i lådan....

.... Mitt nya anställningsbevis. I augusti påbörjar jag min anställning som fritidspedagog!

Som alltid finns det två sidor av myntet och så även här. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot denna nya utmaning samtidigt som jag blir nedstämd när jag tänker på att jag förlorar allt jag jobbat för och alla, stora som små, som jag jobbat med...

Idag tömde jag jobbet på all egen litteratur och allt eget material, det blev sex kassar i bagagen på väg hem... Än är det flera veckor kvar till semestern men det känns som att jag behöver en inbromsningssträcka för att hinna ta in att detta inte kommer vara min arbetsplats i höst. Jag kommer sakna mitt Eriksberg!

söndag 25 maj 2014

En twitterhelg

Inspirationen har i helgen flödat. Jag tror att jag har börjat följa ett drygt tiotal nya pedagoger och ledare med koppling till fritids. För mig känns det oerhört viktigt att se och höra utvecklande tankar från alla skolformer och jag har insett att just fritidshemmet har varit dåligt representerade i min feed. Fram till nu har jag diskuterat med förskollärare, skolledare, grundskollärare, författare, forskare och barnprogramledare. Men en stor del av skolväsendet har jag missat. 

Nu när jag upptäckt detta har jag massor att ta igen! 

lördag 24 maj 2014

Nya vindar

Här har det varit tyst ett tag. Mycket därför att jag inte vetat riktigt vad jag ska skriva. Det har varit en turbulent tid med mycket tankar fram och tillbaka. Jag trivs som de flesta redan förstått väldigt bra på min nuvarande förskola, med de barn och kollegor som finns där. Men nu blåser förändringens vindar. Jag behöver förändring och utveckling. Som en gammal kollega påpekade så har jag arbetat på förskolan sedan 2006 och ständigt jobbat framåt och vidare mot ett arbetssätt som stämmer med våra grundtankar. Nu har jag nått så långt som jag känner att jag kan komma här. Förskolan behöver någon annan som tar över rodret och kommer med idéer för att inte fastna i mina tankar, jag har en tendens att vara påstridig i det jag tror är rätt även om jag givetvis backar ibland och aldrig gör något utan att först diskutera med kollegorna. Så för att såväl förskolan som jag ska kunna fortsätta att utvecklas har jag under våren sett mig om efter olika möjligheter till förändring och utmaning.

Nu är den tiden inne! Förändringen består i att jag till hösten börjar arbeta på fritidshem vilket kommer att bli en stor utmaning för mig som bara arbetat i förskolans värld om än med visst samarbete med skola och fritidshem. Oavsett var jag hamnar om tio-tjugo år så tror jag att en insikt i och erfarenhet från de olika skolformerna är en otroligt viktig del för att man som pedagog ska kunna jobba för så mjuka övergångar som möjligt. Jag har inte skrivit så mycket om det här men en stor del av den pedagogik jag tror på och brinner för är att skapa så mjuka övergångar mellan skolformerna som möjligt för alla barn. Själv äter jag varje dag i skolans matsal med de äldsta barnen på förskolan hela det sista året innan flytt till förskoleklass och fritids. Under våren är målet att någon gång per vecka samverka med skola och fritidshem genom små enkla medel som att gå ut tidigare med de äldsta för att kunna vara med på rasten. Eller att på fredagarna "byta barn" med fritidshemmet ibland. På så vis lär barnen känna de pedagoger som arbetar med skolans yngsta elever och bibehåller kontakten med de barn som gått hos oss på förskolan de senaste åren. De lär också känna lokalerna och övar sig på den frihet under ansvar som kommer med att börja i förskoleklass och på fritidshemmet.

Vi har som jag tidigare påpekat en oerhörd fördel i att det bara finns en förskola, en skola och ett fritidshem inom upptagningsområdet i och med att vi återfinns i ett jordbrukslandskap. Alla skolformerna finns också i samma byggnad och all personal har gemensamt personalrum. Möjligheterna till mjuka övergångar är därför stora. Jag tänker att det måste vara mycket svårare att få till dessa mjuka, trygga övergångar exempelvis i en storstad där barnen kommer från, ibland ganska många, olika förskolor till en och samma skola. Då kan man vara glad att få till ett eller ett par möten under våren för de kommande eleverna. Jag vet att det pågår diskussion och forskning inom detta område och det intresserar mig mycket att få ta del av resultaten och delta i diskussionerna kring övergångarna. I och med min egen förestående övergång till fritidshem och skola kommer troligtvis detta intresse öka ytterligare!

Hur det blir med bloggen Förskoleliv framöver vet jag inte. Antingen fortsätter jag att skriva här eller skapar en parallell blogg i ämnet Fritidshem...

tisdag 29 april 2014

Nu är det vår!

...och mässannonserna tycks ploppa upp lite överallt! Jag älskar mässor och går gärna ett extra varv eller deltar i ett seminarium (kanske två) om jag får chansen. Idag sneglar jag på:

SETTDAGARNA som jag hade gett vad som helst för att få åka på. Det verkar oerhört inspirerande! Den senaste intervjudelen inför SETT i min vän Linda Linders blogg Pedagogiska kullerbyttan ger mersmak! Tyvärr är biljetterna till konferensen slut annars hade jag kämpat för en plats! Nästa år kanske?

och givetvis BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN i Göteborg den 25-28 september. På bokmässan myser jag... Titta lite här, bläddra lite där, diskutera lite med dem och pilla lite med leksakerna som hör till småbarnsböckerna.. Ett smörgåsbord utan dess like för att stimulera fantasin!

JAG VILL NÄTVERKA!

lördag 26 april 2014

Utveckling

Det senaste halvåret har inneburit många förändringar i mitt liv vilket också gjort att jag utvecklats såväl i min yrkesroll som på det personliga planet. Mitt intresse och engagemang för allergikers rättigheter har ökat vilket lett till en mycket större kunskap kring allergier i skolan samt förståelse för situationer som kan uppstå.

Den första kursen i didaktik som forskningsområde med utvecklingsfokus är snart till ända och jag känner hur jag blir mer och mer teoretisk, om än med praktisk förankring, i min yrkesroll. Vetenskaplig grund har alltid betytt mycket för mig men nu har detta ökat och jag känner att jag har en stabil grund. Nu vill jag fortsätta att utvecklas och se vad jag kan åstadkomma!

Engagemanget på nötallergifronten har resulterat i att jag lärt mig mycket på vägen. Jag har till exempel varit initiativtagare till en samverkan mellan olika instanser och grupper i ämnet, varit sammankallande till ett möte som vi hade idag och som jag också var samtalsledare för. Jag gillar att bringa struktur i oordning och att få flera personers olika kunskaper att tillsammans nå en högre gemensam nivå.

Som med allt så är mitt motto:
Dialog och diskussion föder nya tankar som leder till utveckling i ständig symbios!

söndag 9 mars 2014

Tillskott i familjen.

eller i maskinparken. Vi ska snart få tre stycken nya iPads till avdelningen dvs vi kommer att ha fyra totalt. Hittills har vi haft en som fått fungera som alltiallo. Som dokumentationsredskap. Som språkstimuleringsverktyg. Till ljudskapande. Som kreativt arbetsredskap för barnen. Nu ska vi alltså få tre till och tankar uppstår om hur vi på bästa sätt ska organisera detta.

Vi håller hårt på reglerna en iPad- ett konto eftersom det är inom en organisation och därför kopierar vi heller inte över appar mellan paddorna som jag vet att många gör. Detta är dock olagligt för alla som inte skapar konto i egenskap av privatperson. Därav kommer vi också behöva köpa separata iTunes presentkort och skapa separata mail.

Nu uppstår lite praktiska frågor.


  • Hur gör man för att skapa egna mailadresser i ex msn när det är i egenskap av förskola man vill göra dem? Gärna namnet1@live.se etc... 
  • Vad ska vi använda respektive lärplatta till? Ska alla vara alltiallo? Ska två vara pedagogernas dokumentationsredskap och två vikta för barnen? Vad ska barnens lärplattor då innehålla? Alltialloplattan kvarstår som barnens men jag funderar på om en ska vara till för barnens dokumenation och kreativa skapande med ljudinspelning, moviemaker, iMovie, Piccollage, GarageBand. På den första finns en hel del spel baserade på klassiskt vis alla Pavlov och Skinner och även om jag i stort är emot det så finns en del barn som verkar föredra den sorten och vi bör ju se till alal individers lärstilar. Vi är dock kritiska till vad vi låter barnen använda kan tilläggas, de får inte spela vad som helst och aldrig ensamma utan minst två och två, ofta i grupp.
    Eller ska en vara pedagogernas och tre barnens? 
Jag scannar andras bloggar för att se hur andra gör och tips mottages gärna även om vi ju givetvis kommer stöta och blöta detta i arbetslaget och göra vår egen variant!